Laikraksts Latvietis

Mēneša priekšmets – Maijs

No muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma – Svētā un maģiskā Latvijas zeme

  Laikraksts Latvietis Nr. 706, 2022. g. 15. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Bilde, visticamāk izdota bēgļu nometnē Vācijā, ar Zinaīdas Lazdas dzejoļa tekstu. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.