Laikraksts Latvietis

Aizvesto piemiņas akts Sidnejā

Piedalījās baltieši un ukraiņi

  Laikraksts Latvietis Nr. 706, 2022. g. 15. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Andris Kariks lasa Pētera Bakokska dzejoli „Andris apmeklē nolaisto skolas namu Lādēs“. FOTO Ojārs Greste.