Laikraksts Latvietis

Aizvesto piemiņas akts Sidnejā

Piedalījās baltieši un ukraiņi

  Laikraksts Latvietis Nr. 706, 2022. g. 15. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Sarma Upeniece, Daina Kaina, Viktorija Mačēna, Sandra Dragūna. FOTO Ojārs Greste.