Laikraksts Latvietis

ZASAS 3x3, Latvijā

Baltas domas, balti darbi

  Laikraksts Latvietis Nr. 706, 2022. g. 15. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Zasas 3x3 darba grupa. FOTO Publicitātes foto.