Laikraksts Latvietis

Sabiedrības mācība MLB Daugavas skolā

Šoreiz par laikrakstiem

  Laikraksts Latvietis Nr. 707, 2022. g. 22. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Dāna Rumpe, Inese Andersone. FOTO no Ilzes Nāgelas personīgā arhīva.