Laikraksts Latvietis

Aizvesto piemiņas atceres Kanberā

Poļu klubā un Sv. Pētera baznīcā

  Laikraksts Latvietis Nr. 707, 2022. g. 22. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Latvijas vēstniecības darbinieki. No kreisās: Valdis Bodnieks, Ieva Apine (padomniece), Marģers Krams (vēstnieks) ar kundzi Sandru. FOTO Juris Jakovics.