Laikraksts Latvietis

Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojumā

Sprediķis Melburnas Svētā Krusta baznīcā

  Laikraksts Latvietis Nr. 707, 2022. g. 22. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Pēc dievkalpojuma. No kreisās: Jānis Kārkliņš, Andris Atvars, Kārlis Kasparsons, Jānis Dēliņš, Braians Kopls (Brian Copple), māc. Valdis Andersons, Pēteris Saulītis. FOTO Ilze Nāgela.