Laikraksts Latvietis

Daudz laimes, Māra!

Pagalam novēlota reportāža

  Laikraksts Latvietis Nr. 707, 2022. g. 22. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Svinības Kouvdeilā (Covedale). No kreisas: Ingrīda Eimane, Naomi Vitersa (Withers), Larisa Rolava, Larisa Freiverta un Māra Mora. FOTO no Māras Mores (Moore) personīgā arhīva.