Laikraksts Latvietis

Arī Pertā svin Jāņus

Bija visi Jāņu dienas galvenie rekvizīti

  Laikraksts Latvietis Nr. 709, 2022. g. 13. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Jāņubērni ap jau apdzisušu Jaņuguni, bija mazi un lieli un sirmi. FOTO Jānis Purvinskis.