Laikraksts Latvietis

DV Centrālas valdes sēde

21. gadsimta pasaule ir dinamiska, mainīga

  Laikraksts Latvietis Nr. 712, 2022. g. 3. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Daugavas vanadžu sapulce: Ilze Hāznere, Asja Ramate, Gunta Reinoldsa (Reynolds) un Dace Dundure-Kluce. FOTO Pēteris Pētersons.