Laikraksts Latvietis

Jānim Jaunsudrabiņam – 145 gadi (2)

Rakstnieks ir pelnījis, ka viņu pieminam arī šogad

  Laikraksts Latvietis Nr. 712, 2022. g. 3. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Mūsmājas 2001. gadā Sēlijas otrā kongresa laikā. FOTO no Guntara Saivas personīgā arhīva.