Laikraksts Latvietis

Jānim Jaunsudrabiņam – 145 gadi (2)

Rakstnieks ir pelnījis, ka viņu pieminam arī šogad

  Laikraksts Latvietis Nr. 712, 2022. g. 3. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ķišķu kapsētā Guntars Saiva 2001. gadā. FOTO no Guntara Saivas personīgā arhīva.