Laikraksts Latvietis

LĀZA 75 gadu jubilejas konference Minesotā

Laimei šajā dzīvē galvenais ir…

  Laikraksts Latvietis Nr. 712, 2022. g. 3. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

LĀZA valde kopā ar Dr. Visvaldi Georgu Nagobadu. FOTO Publicitātes foto.