Laikraksts Latvietis

„Lielākais prieks ir palīdzēt citiem“

Latvijas Senioru kopienu apvienība

  Laikraksts Latvietis Nr. 712, 2022. g. 3. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Alūksnes novada pensionāru apvienības valdes locekles Gaida Zujeva un Margarita Bizjukova. LSKA valdes locekles Liesma Neipreisa, Astrīda Babāne, Inese Švekle un Lilita Kalnāja. FOTO LSKA.