Laikraksts Latvietis

Pētera Vaska mūzika skan arī Sidnejā

Koncerts bija ļoti labi apmeklēts

  Laikraksts Latvietis Nr. 712, 2022. g. 3. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis