Laikraksts Latvietis

Mēneša priekšmets – Jūlijs

No muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma – Latviešu vasaras ārpus Latvijas

  Laikraksts Latvietis Nr. 716, 2022. g. 31. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Dalībnieki latviešu valodas nometnē Katskiļos ASV, 2005. gadā. Maijas Hinkles dāvinājums muzejam „Latvieši pasaulē“. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.