Laikraksts Latvietis

„Banga“

Kopīgie dziesmu svētki

  Laikraksts Latvietis Nr. 717, 2022. g. 7. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

„Banga“ pamestā pilsētā pie Bedlendas (Badlands).