Laikraksts Latvietis

Juris svētkos (3)

Čellists, komponists un dziesmu svētku entuziasts Juris Ķeniņš dalās iespaidos

  Laikraksts Latvietis Nr. 717, 2022. g. 7. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Brusubārdu ģimenes pieci stīdzinieki. No kreisās: Ernests IV, Kristiāns, Daniella, Sonora un Viktors. FOTO Juris Ķeniņš.