Laikraksts Latvietis

Latvijas Medicīnas Fonds (LMF)

Stipendijas 2022/23

  Laikraksts Latvietis Nr. 718, 2022. g. 14. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Zariņu studiju ceļojuma stipendijas ieguvēja Līna Lazdiņa. FOTO LĀZA (Latviešu ārstu un zobārstu apvienība).