Laikraksts Latvietis

Uz 800 un 500 gadi ar grāmatām rokās!

Tradicionālie grāmatu svētki Baumaņu Kārļa dzimtenē

  Laikraksts Latvietis Nr. 719, 2022. g. 22. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Visi gleznojumi tika veikti uz maziem koka dēlīšiem un pēc ekspresizstādes kultūras nama priekšā, par kuru visvairāk prieka tika Guntaram Račam, varēja ceļot „gleznotājiem“ līdzi uz mājām. FOTO no Anitas Mellupes personīgā arhīva.