Laikraksts Latvietis

Uz 800 un 500 gadi ar grāmatām rokās!

Tradicionālie grāmatu svētki Baumaņu Kārļa dzimtenē

  Laikraksts Latvietis Nr. 719, 2022. g. 22. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Dangis Straubergs ar savu glezniņu un radošās darbnīcas „Uzglezno dzeju“ saimnieci Ilvu Zvirgzdiņu. FOTO Anita Mellupe.