Laikraksts Latvietis

Māra Branča skatījums

Jelgavnieks Indulis Landaus J. Pīgožņa balvas laureāts

  Laikraksts Latvietis Nr. 719, 2022. g. 22. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Preiļu domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns pasniedz Indulim balvu. FOTO Māris Brancis.