Laikraksts Latvietis

PBLA Kultūras fonds un padome

2022. gada piešķīrumu laureāti

  Laikraksts Latvietis Nr. 719, 2022. g. 22. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Koris „Tiara“.