Laikraksts Latvietis

„Plats solis“ Stokholmā

Saietā „Plats solis“ satiksies latviešu teātri no visas pasaules

  Laikraksts Latvietis Nr. 719, 2022. g. 22. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis