Laikraksts Latvietis

Rīgas Latviešu biedrībā

Somugru diena un rudens ražas svētki

  Laikraksts Latvietis Nr. 719, 2022. g. 22. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

FOTO Publicitātes foto.