Laikraksts Latvietis

Historia.lv seminārs

Senie amati un industriālā mantojuma vietas lauku kultūrainavā

  Laikraksts Latvietis Nr. 719, 2022. g. 22. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Jumta skaidu plēšana Jaunpiebalgas „Lāčplēšos“. Ap 1930. A. Dulbes foto. No Jaunpiebalgas muzeja krājuma. FOTO A. Dulbe.