Laikraksts Latvietis

Iespēja senioriem Adelaidē mācīties par mākslu

Jaunumi ALB „LAIMA” senioru grupā

  Laikraksts Latvietis Nr. 720, 2022. g. 28. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Skolnieki un skolotāji. FOTO ALB LAIMA.