Laikraksts Latvietis

Kanādas latviešu gaidu salidojums un pēdējais ugunskurs

Latviešu gaidu kustība ASV, Austrālijā un Kanādā izbeidz darbību

  Laikraksts Latvietis Nr. 720, 2022. g. 28. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Dace Strīpniece, Daina Kalniņa, Kristīna Putene. FOTO Gustavs Kalniņš.