Laikraksts Latvietis

Kanādas latviešu gaidu salidojums un pēdējais ugunskurs

Latviešu gaidu kustība ASV, Austrālijā un Kanādā izbeidz darbību

  Laikraksts Latvietis Nr. 720, 2022. g. 28. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Vadītāju kopbilde. 1. rindā no kreisās: Mudīte Šūlere (Schuler), Krista Treiguta, Anda Vitola (Witoll), Rita Robežniece;
2. rindā no kreisās: Elita Pētersone, Inta Briede, Meta Bāze, Sarma Eglīte, Milija Budrēvica, Ilze Āboliņa, Dace Strīpniece, Anita Zobena, Valda Zobena, Velta Zvīdre;
3. rindā no kreisās: Baiba Bredovska, Nora Pulciņa, Diāna Blačina (Blatchina), Biruta Kvapisinska (Kwapisinski), Aina Budrēvica, Kristīna Putene.
FOTO Ivars Mikelšteins.