Laikraksts Latvietis

Atkal gads apritējis

„Dzintari“ šobrīd zaļi jo zaļi

  Laikraksts Latvietis Nr. 721, 2022. g. 5. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Latviskās izglītības veicināšanas kooperatīvās sabiedrības valde 2019. gadā. Pirmā rindā no kreisās: Zinta Ozoliņa, Andra Rone, Anne Audette. Otrā rindā: Ģinta Puķīte-Orčard, Lilita Daenke, Ilze Švarcs. Trešā rindā: Kalvis Jaunalksnis, Kārlis Rolavs.