Laikraksts Latvietis

Blūmentāla gars

Arvīds nav aizmirsts, bet kaps gan nolaists

  Laikraksts Latvietis Nr. 721, 2022. g. 5. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Tikšanās ar vietējo vēsturnieku kopu. Astrīda Upīte trešā no kreisās, Ināra Strunga pirmā no labās. FOTO no Ināras Strungas personīgā arhīva.