Laikraksts Latvietis

Kas notiek LAAJ darbā?

Aicinājums atbalstīt ar ziedojumu

  Laikraksts Latvietis Nr. 721, 2022. g. 5. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Skaidrīte Aguļēviča Latvijā ar prezidentu un pārstāvjiem no PBLA. FOTO no Skaidrītes Aguļēvičas personīgā arhīva.