Laikraksts Latvietis

Latvijas Universitātes gada svētki Melburnā

„Kultūra, piederība, balsošana“ – pārdomu izraisoša runa

  Laikraksts Latvietis Nr. 721, 2022. g. 5. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Fil! Roberts Birze, korp! Selonija, K!K!M! man! cant! vada dziesmu. FOTO Anita Andersone.