Laikraksts Latvietis

Latvijas Universitātes gada svētki Melburnā

„Kultūra, piederība, balsošana“ – pārdomu izraisoša runa

  Laikraksts Latvietis Nr. 721, 2022. g. 5. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Korp! Dzintra pārstāves. No kreisās: Vita, Saltupa, Nora Žubecka, Margita Jakovica, Valda Jefimova, Anda Vēliņa un Solveiga Vēgnere. FOTO no Vitas Saltupas personīgā arhīva.