Laikraksts Latvietis

Melburnas tautiešiem nav ko skumt

Notiks „Saules Svētki“

  Laikraksts Latvietis Nr. 721, 2022. g. 5. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Daļa no Melburnas un Sidnejas koristiem un Austrālijas latviešu deju kopas „Jūrmalnieki“ dejotāji Sidnejas Latviešu namā. FOTO Ojārs Greste.