Laikraksts Latvietis

14. Saeimas vēlēšanas Melburnā

Vēlētāju atsaucība Melburnā bija ļoti laba

  Laikraksts Latvietis Nr. 721, 2022. g. 5. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Matīss Lūsis, kas balsoja pirmo reizi mūžā, Elvīra Latiša, Eva Brennere. FOTO Sandra Karlsberga.