Laikraksts Latvietis

AZVV 2023

Annas Ziedares Vasaras vidusskola

  Laikraksts Latvietis Nr. 722, 2022. g. 13. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Annas Ziedares Vasaras vidusskolas skolēni pie karoga. FOTO Rūdis Dancis.