Laikraksts Latvietis

„A una corda. Uz vienas stīgas“

Dzeja, mūzika, māksla – uz vienas stīgas

  Laikraksts Latvietis Nr. 722, 2022. g. 13. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Grāmatas sakārtotājām Sanitai Dāboliņai (no kreisās) un Ievai Akuraterei sakāmi daudzi paldies par atbalstu izdevuma tapšanā un svētku rīkošanā. FOTO Aigars Čačka.