Laikraksts Latvietis

Latvijas Universitātes 103 gadu dibināšanas atceres akts

Korp! Daugaviete 100 gadu dibināšanas atcere Sidnejā

  Laikraksts Latvietis Nr. 722, 2022. g. 13. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Valda Teilora (Taylor), Antra Laucis, Vita Kristovska, Līga Hegnere. FOTO Ojārs Greste.