Laikraksts Latvietis

Latvijas Universitātes 103 gadu dibināšanas atceres akts

Korp! Daugaviete 100 gadu dibināšanas atcere Sidnejā

  Laikraksts Latvietis Nr. 722, 2022. g. 13. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Sidnejas daugavietes: Baiba Liepiņa, Gunta Anspal, Dace Celinska, Vita Kristovska, Edīte Birzule, Lauma Reinfelde. FOTO Ojārs Greste.