Laikraksts Latvietis

Melburnas Latviešu namā ir jauni pārvaldnieki!

Cer pielietot plašās prasmes, lai uzturētu izpildīt daudzpusīgos pārvaldnieka pienākumus

  Laikraksts Latvietis Nr. 722, 2022. g. 13. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Gatis Zundurs, Beatrise Švolmane un Iveta Zundure. FOTO no Beatrises Švolmanes personīgā arhīva.