Laikraksts Latvietis

Balarata – Zelts

„Ziemas festivāls“ jūlijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 723, 2022. g. 19. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Soverinhila (Sovereign Hill). FOTO Ingrīda Biezaite.