Laikraksts Latvietis

Mēneša priekšmets – oktobris

No muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma – Ģirta Zeidenberga telefons

  Laikraksts Latvietis Nr. 723, 2022. g. 19. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ģirta Zeidenberga telefons, kurš izmantots saziņai ar latviešiem pasaulē. Muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma priekšmets. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.