Laikraksts Latvietis

Mēneša priekšmets – oktobris

No muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma – Ģirta Zeidenberga telefons

  Laikraksts Latvietis Nr. 723, 2022. g. 19. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Trimdas sabiedriskais darbinieks, Amerikas latvietis Ģirts Zeidenbergs. Fotogrāfs nezināms. Muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma fotogrāfija. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.