Laikraksts Latvietis

Mēneša priekšmets – oktobris

No muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma – Ģirta Zeidenberga telefons

  Laikraksts Latvietis Nr. 723, 2022. g. 19. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

„Darba rūķi“ Monreālā, Kanādā palīdz sakrāmēt humānās palīdzības kravu sūtīšanai uz Latviju ap 1993. gadu. Fotogrāfs nezināms. Muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma fotogrāfija. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.