Laikraksts Latvietis

Austrālijas Latviešu 59. Kultūras dienas

Nākošo Kultūras dienu simbolu izpaudīs „Saules Svētkos”

  Laikraksts Latvietis Nr. 724, 2022. g. 26. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

AL 59. KD rīcības komiteja izmeklē nākošo KD simbolu. No kreisās: Māra Rumpe (sekretāre), Salija (Sally) Cīrule un Ēriks Cīrulis (kasieri), Susann Mičele (Mitchell) (projektu vadītāja), Susan Dārziņa (priekšsēde), Ivars Neiburgs un Pauls Rumpe. FOTO Pēteris Dārziņš.