Laikraksts Latvietis

DV vīru koris „Daugava“

Dāvana Adelaides sabiedrībai

  Laikraksts Latvietis Nr. 724, 2022. g. 26. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Apvienotais vīru koris – DV vīru koris „Daugava“ un vīru kora „Veseris“ dziedātāji. Priekšā no kreisās: diriģenti Matīss Reinhards un Inese Laine, pianiste Džūlija Folija (Julia Foley). Pašā labajā malā vīru kora „Veseris“ diriģents Roberts Atvars. FOTO Pēteris Strazds.