Laikraksts Latvietis

DV vīru koris „Daugava“

Dāvana Adelaides sabiedrībai

  Laikraksts Latvietis Nr. 724, 2022. g. 26. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Matīss Reinhards, Dāvids Orčards (David Orchard), Lilita Daenke, Roberts Birze. FOTO Pēteris Strazds.