Laikraksts Latvietis

DV vīru koris „Daugava“

Dāvana Adelaides sabiedrībai

  Laikraksts Latvietis Nr. 724, 2022. g. 26. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Geņa Janmeija un Inese Laine. FOTO Pēteris Strazds.