Laikraksts Latvietis

Brīnumainā Bērdsvila (Birdsville) (1)

Tuksneša ceļojums

  Laikraksts Latvietis Nr. 724, 2022. g. 26. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Marija un Pēters pie Prērī hoteļa (Prairie Hotel). FOTO no Marijas Perejmas personīgā arhīva.